ჩვენ შესახებ

რემონტი თავის ტკივილის გარეშე :)

კომპანია „ატლანტი“ დაფუძნდა 2010 წელს. ამ დროის განმავლობაში გავარემონტეთ და ჩავაბარეთ 100-ზე მეტი ობიექტი. სამუშაოების შესრულების დროს ვიყენებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, სამშენებლო მასალებს, ინსტრუმენტებს, ჩვენი თანამშრომლები არიან დაშვებული განსაზღვრულ სამუშაოებზე, ისინი მუდმივად სრულყოფენ თავიანთ უნარებს.

ჩვენი სამუშაოების ხარისხი ყოველთვის მაღალი დონისაა. თქვენ შეგიძლიათ პირადად გაეცნოთ ამას ინტერნეტში ჩვენი ობიექტების დათვალიერებით ან ჩვენი კლიენტების აზრის წაკითხვით. ყველა ჩვენს ოსტატსა და ინჟინერს აქვს უმაღლესი სამშენებლო განათლება და პროფესიული გადამზადება, რაც მათ შესაძლებლობას აძლევს უმაღლეს დონეზე განახორცილეონ ობიექტის კონტროლი და ხელმძღვანელობა.

ჩვენს კომპანიაში ადეკვატური ფასის პოლიტიკა მოქმედებს. ჩვენთან ხელშეკრულების დადებით თქვენ შეგიძლიათ იყოთ დარწმუნებული , რომ არ იხდით ზემდეტს და სარემონტო-მოწყობითი მომსახურებისათვის იხდით საუკეთესო შეფარდებით ფას-ხარისხს. ასევე ჩვენი პარტნიორ-მომწოდებლები გვაწვდიან მოსაპირკეთებელ მასალებს კონკურენტუნარიან ფასებში.

ყველა ჩვენი დიზაინერული და ინჟინერული პროექტები მუშავდება მკაცრ შესაბამისობაში რეგლამენტებსა და ნორმებთან. თქვენ შეგიძლიათ იყოთ დარწმუნებული, რომ ჩვენი პროექტები არასდროს არ ქმნის სირთულეებს მმართველ კომპანიებთან მათ შეთანხმებებსა და ჩაბარებაზე.

იმათთვის, ვისაც უნდა მაქსიმალურად განახორციელოს ჩვენი დიზაინერების მიერ შექმნილი დიზაინ-პროექტი, ასევე მიიღოს მოსაპირკეთებელი მასალებისა და ავეჯის შერჩევასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები - ჩვენთან არსებობს საავტორო მეთვაყურეობა.